část obce Veselka

Identifikace

ID31: 100497
ID32: 70497
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VESELKA v r. 1869-1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1900 pod názvem Šnekovec osada obce Vitkov Horní Ves v okr. Opava, v r. 1910 pod názvem Šnekovec osada obce Vítkov Horní Ves v okr. Opava, v r. 1921-1930 osada obce Vítkov v okr. Opava, v r. 1950 osada obce Vítkov v okr. Vítkov, v r. 1961-1975 část obce Vítkov v okr. Opava, k 1.7.1975 jako část obce zanikla

Alternativní názvy

část obce Šnekovec
část obce Veselka

Nadřazená místa

obec Vítkov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!