část obce Veselí

Identifikace

ID31: 100492
ID32: 70492
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VESELÍ v r. 1869-1930 osada obce Mojžíř v okr. Ústí nad Labem, v r. 1950 osada obce Mojžíř v okr. Ústí nad Labem-okolí, v dalších letech se jako osada neuvádí (součást městské části Ústí nad Labem-Neštěmice obce Ústí nad Labem v okr. Ústí nad Labem)

Alternativní názvy

část obce Veselí

Nadřazená místa

obec Oustí nad Labem
obec Ústí nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!