část obce Nechyba 1. díl

Identifikace

ID31: 100463
ID32: 70463
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

NECHYBA 1. DÍL v r. 1869 pod názvem Nechyba osada obce Myslice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1950 osada obce Myslíč v okr. Benešov, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Benešov v okr. Benešov)

Alternativní názvy

část obce Nechyba
část obce Nechyba 1. díl

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!