část obce Údolnice

Identifikace

ICZUJ: 530921
KODCOB: 401722
ID31: 7041
ID32: 7041
GPS: JTSK (Y, X): 720000, 1072000
S-42 (Y, X): 3485061.858, 5525069.619
UTM (Y, X): 484944.3668, 5522719.6100
Šířka/Délka: 49° 51' 24.1336413900", 14° 47' 25.9599043100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚDOLNICE v r. 1869-1910 pod názvem Oudolnice osada obce Vranov v okr. Benešov, od r. 1921 část obce Vranov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Audolnnice
část obce Oudolnice
část obce Oudolnice
část obce Údolnice

Nadřazená místa

obec Vranov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika a Index (1758-1792), Chocerady 2, matrika narozených
Matrika a Index (1785-1828), Vranov 1, matrika narozených
Matrika a Index (1829-1843), Vranov 2, matrika narozených
Matrika a Index (1844-1860), Vranov 3, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1705-1819), Chocerady 7, matrika oddaných
Matrika a Index (1786-1843), Vranov 4, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1771-1837), Chocerady 9, matrika zemřelých
Matrika a Index (1784-1828), Vranov 5, matrika zemřelých
Matrika (1800-1837), Chocerady 9, matrika zemřelých
Matrika a Index (1829-1880), Vranov 6, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1885-1910), Kozmice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!