část obce Dobešovice

Identifikace

ID31: 100393
ID32: 70393
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

DOBEŠOVICE v r. 1869-1890 osada obce Červené Pečky v okr. Kolín, v r. 1900-1910 osada obce Červené Pečky t. Pečky v okr. Kolín, v r. 1921-1950 osada obce Červené Pečky v okr. Kolín, v dalších letech se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

část obce Dobešovice

Nadřazená místa

obec Červené Pečky

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!