část obce Malovidy

Identifikace

ICZUJ: 530913
KODCOB: 185183
ID31: 7034
ID32: 7034
GPS: JTSK (Y, X): 710803, 1095173
S-42 (Y, X): 3497164.682, 5503270.081
UTM (Y, X): 497042.2632, 5500928.9490
Šířka/Délka: 49° 39' 39.2082438800", 14° 57' 32.4613179400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALOVIDY v r. 1869-1930 osada obce Vracovice v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Vracovice v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Vracovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Malovidy

Nadřazená místa

obec Vracovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1787-1804), Zdislavice 1, matrika narozených
Matrika (1805-1828), Zdislavice 2, matrika narozených
Matrika (1828-1862), Zdislavice 5, matrika narozených
Matrika (1852-1867), Kondrac 8, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Zdislavice 12, matrika narozených
Matrika (1880-1900), Zdislavice 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Marika (1785-1787), Kondrac 10, matrika oddaných
Matrika (1787-1804), Zdislavice 6, matrika oddaných
Matrika (1806-1834), Zdislavice 7, matrika oddaných
Matrika (1835-1869), Zdislavice 8, matrika oddaných
Matrika (1870-1925), Zdislavice 17, matrika oddaných
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1788-1804), Zdislavice 9, matrika zemřelých
Matrika (1805-1842), Zdislavice 10, matrika zemřelých
Matrika (1842-1865), Zdislavice 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!