část obce Větrov

Identifikace

ICZUJ: 530905
KODCOB: 015296
ID31: 7030
ID32: 7030
GPS: JTSK (Y, X): 732068, 1095637
S-42 (Y, X): 3476133.964, 5500073.961
UTM (Y, X): 476020.1090, 5497734.1300
Šířka/Délka: 49° 37' 54.0698832000", 14° 40' 4.5424309700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VĚTROV v r. 1869-1910 osada obce Budenín v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Lysá v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Lysá v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Budenín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Votice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Větrov

Nadřazená místa

obec Votice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1665-1697), Neustupov 1, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1698-1726), Neustupov 2, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -N (1726-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1741-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika nemanželských (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1763-1784), Neustupov 4, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemř. - N (1787-1824), Neustupov 14, matrika narozených
Matrika narozených (1814-1843), Votice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1825-1858), Neustupov 19, matrika narozených
Matrika narozených (1856-1868), Votice 13, matrika narozených
Matrika (1856-1881), Střezimíř 19, matrika narozených
Matrika (1859-1877), Neustupov 22, matrika narozených
Matrika (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Matrika (1878-1898), Neustupov 23, matrika narozených
Matrika (1881-1907), Střezimíř 21, matrika narozených
Matrika (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Index (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1669-1697), Neustupov 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1698-1726), Neustupov 2, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1727-1762), Neustupov 3, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1763-1784), Neustupov 4, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemř. - O (1792-1824), Neustupov 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1880), Neustupov 20, matrika oddaných
Matrika oddaných (1863-1878), Votice 18, matrika oddaných
Marika (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Index (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1687-1694), Neustupov 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1693-1748), Votice 19, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1700-1726), Neustupov 2, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1726-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nemanželských (1742-1751), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika (1746-1784), Postupice 31, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nekřtěných (1759-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemř. - Z (1788-1823), Neustupov 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1825-1883), Neustupov 21, matrika zemřelých
Matrika (1834-1892), Střezimíř 20, matrika zemřelých
Matrika (1871-1907), Votice 31, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!