část obce Cerkytly

Identifikace

ID31: 100286
ID32: 70286
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

CERKYTLY v r. 1869 pod názvem Cerkytle osada obce Borová v okr. Polička, v r. 1880-1890 osada obce Borová v okr. Polička, v r. 1900-1910 pod názvem Cerkytle osada obce Borová v okr. Polička, v r. 1921-1950 osada obce Borová v okr. Polička, v r. 1961-1971 část obce Borová v okr. Svitavy, k 1.7.1971 jako část obce zanikla

Alternativní názvy

část obce Cerkytle
část obce Cerkytly

Nadřazená místa

obec Borová

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!