část obce Březnice předměstí

Identifikace

ID31: 100229
ID32: 70229
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BŘEZNICE PŘEDMĚSTÍ v r. 1869 pod názvem Březnické Předměstí osada obce Březnice v okr. Blatná, v r. 1880-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1910 osada obce Březnice v okr. Blatná, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Březnice předměstí
část obce Březnické Předměstí

Nadřazená místa

obec Březnice

Podřazená místa

Prameny

matrika (1784-1788), BUBOVICE 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1784-1799), BUBOVICE 11, matrika oddaných
matrika (1785-1843), BUBOVICE 11, matrika oddaných
matrika (1784-1798), BUBOVICE 9, matrika zemřelých
matrika (1784-1832), BUBOVICE 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!