část obce Brod

Identifikace

ID31: 100204
ID32: 70204
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BROD v r. 1869-1880 pod názvem Grasfurth osada obce Nová Pec v okr. Krumlov, v r. 1890 pod názvem Grasfurt osada obce Nová Pec v okr. Krumlov, v r. 1900-1910 pod názvem Grasfurth osada obce Tusset v okr. Krumlov, v r. 1921-1930 pod názvem Grasfurth osada obce Stožec v okr. Český Krumlov, v r. 1950 osada obce Stožec v okr. Prachatice, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Brod
část obce Grasfurt
část obce Grasfurth

Nadřazená místa

obec Stožec

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!