část obce Kaliště

Identifikace

ICZUJ: 530905
KODCOB: 015261
ID31: 7019
ID32: 7019
GPS: JTSK (Y, X): 730308, 1092644
S-42 (Y, X): 3477494.432, 5503268.840
UTM (Y, X): 477380.0229, 5500927.7080
Šířka/Délka: 49° 39' 37.6671780500", 14° 41' 11.6727608000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KALIŠTĚ v r. 1869-1930 osada obce Budenín v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Budenín v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Budenín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Votice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Kaliště

Nadřazená místa

obec Votice

Podřazená místa

část obce Džbány (Kaliště)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
Matrika (1688-1724), Bystřice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1737-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1764-1800), Bystřice 4, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1771-1788), Votice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1788-1810), Votice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1814-1843), Votice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1835), Ouběnice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1850), Ouběnice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1865), Ouběnice 3, matrika narozených
Matrika (1865-1881), Ouběnice 9, matrika narozených
Index (1865-1881), Ouběnice 9, matrika narozených
Matrika (1882-1907), Oběnice 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1749-1786), Votice 14, matrika oddaných
Matrika (1750-1770), Bystřice 3, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1771-1789), Votice 6, matrika oddaných
Matrika (1771-1797), Bystřice 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1789-1826), Votice 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1820-1841), Ouběnice 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1842-1873), Ouběnice 5, matrika oddaných
Matrika (1874-1922), Oběnice 11, matrika oddaných
Index (1874-1922), Oběnice 11, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1749-1793), Votice 20, matrika zemřelých
Matrika (1750-1768), Bystřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1769-1800), Bystřice 4, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1771-1787), Votice 6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), Bystřice 16, matrika zemřelých
Matrika (1813-1837), Bystřice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1819-1849), Ouběnice 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1850-1873), Ouběnice 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!