část obce Hostišov

Identifikace

ICZUJ: 530905
KODCOB: 015253
ID31: 7017
ID32: 7017
GPS: JTSK (Y, X): 733060, 1097181
S-42 (Y, X): 3475348.764, 5498415.001
UTM (Y, X): 475235.2282, 5496075.8460
Šířka/Délka: 49° 37' 0.2603714110", 14° 39' 25.7917259000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOSTIŠOV v r. 1869-1910 osada obce Budenín v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Lysá v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Lysá v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Budenín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Votice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Hostišov

Nadřazená místa

obec Votice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1698-1726), Neustupov 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozených - N (1749-1770), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - nemanželské (1749-1784), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - N (1771-1786), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - N (1787-1788), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1812), Votice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1814-1843), Votice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1855), Votice 12, matrika narozených
Matrika narozených (1856-1868), Votice 13, matrika narozených
Matrika (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Matrika (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Index (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1698-1726), Neustupov 2, matrika oddaných
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1789-1820), Votice 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1828-1850), Votice 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1851-1862), Votice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1863-1878), Votice 18, matrika oddaných
Index (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Marika (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1693-1748), Votice 19, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1700-1726), Neustupov 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1749-1795), Votice 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1795-1847), Votice 21, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1848-1870), Votice 22, matrika zemřelých
Matrika (1871-1907), Votice 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!