část obce Boreček

Identifikace

ID31: 100149
ID32: 70149
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BOREČEK v r. 1869-1950 viz Boreček I, Boreček II, v r. 1961-1980 část obce Bor v okr. Tachov, k 1.7.1980 jako část obce zanikla

Alternativní názvy

část obce Boreček

Nadřazená místa

obec Bor

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!