část obce Boreček I

Identifikace

ID31: 100147
ID32: 70147
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BOREČEK I v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1890 pod názvem Wandermühle osada obce Bor v okr. Tachov, v r. 1900-1930 pod názvem Wandermühle I osada obce Bor v okr. Tachov, v r. 1950 osada obce Bor v okr. Tachov, v dalších letech viz Boreček

Alternativní názvy

část obce Boreček I
část obce Wandermühle
část obce Wandermühle I

Nadřazená místa

obec Bor

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!