část obce Batov t. Vilímov

Identifikace

ID31: 100056
ID32: 70056
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BATOV t. VILÍMOV v r. 1869 pod názvem Vilímov t. Batovec osada obce Srby v okr. Přeštice, v r. 1880 osada obce Srby v okr. Přeštice, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Batov t. Vilímov
část obce Batovec
část obce Vilímov

Nadřazená místa

obec Srby

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!