část obce Artmanov

Identifikace

ID31: 100035
ID32: 70035
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ARTMANOV v r. 1869 pod názvem Artmannsgrund osada obce Třemešna v okr. Krnov, v r. 1880 pod názvem Artmannsgrund osada obce Třemešná v okr. Krnov, v r. 1890 pod názvem Artmannsgrund osada obce Röwersdorf v okr. Krnov, v r. 1900 se jako osada neuvádí, v r. 1910 pod názvem Ermannsgrund osada obce Röwersdorf v okr. Krnov, v r. 1921-1950 osada obce Třemešná v okr. Krnov, v r. 1961-1970 část obce Třemešná v okr. Bruntál, k 1.1.1971 jako část obce zanikla

Alternativní názvy

část obce Artmannsgrund
část obce Artmanov
část obce Ermannsgrund

Nadřazená místa

obec Třemešná

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!