část obce Antonínovo Údolí

Identifikace

ID31: 100027
ID32: 70027
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ANTONÍNOVO ÚDOLÍ v r. 1869 pod názvem Thalseifen osada obce Mladé Buky v okr. Trutnov, v r. 1880-1890 pod názvem Dolní Seify osada obce Mladé Buky v okr. Trutnov, v r. 1900-1910 pod názvem Thalseifen osada obce Mladé Buky v okr. Trutnov, v r. 1921-1930 pod názvem Dolní Seify osada obce Mladé Buky v okr. Trutnov, v r. 1950 osada obce Mladé Buky v okr. Trutnov, v dalších letech se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

část obce Antonínovo Údolí
část obce Dolní Seify
část obce Thalseifen

Nadřazená místa

obec Mladé Buky

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!