část obce Znosim

Identifikace

ICZUJ: 530883
KODCOB: 030678
ID31: 7002
ID32: 7002
GPS: JTSK (Y, X): 716617, 1089871
S-42 (Y, X): 3490716.279, 5507780.543
UTM (Y, X): 490596.4858, 5505437.5750
Šířka/Délka: 49° 42' 4.9611134750", 14° 52' 10.5414793500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZNOSIM v r. 1869 osada obce Hražená Lhota v okr. Benešov, v r. 1880-1910 pod názvem Znosím osada obce Hražená Lhota v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Hrazená Lhota v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Hrazená Lhota v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 část obce Domašín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Vlašim v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Znosim

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1755-1819), Domašín 1, matrika narozených
Matrika (1784-1822), Vlašim 7, matrika narozených
Matrika (1820-1847), Domašín 2, matrika narozených
Matrika (1847-1892), Domašín 13, matrika narozených
Index (1847-1892), Domašín 13, matrika narozených
Matrika (1860-1869), Vlašim 13, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Vlašim 22, matrika narozených
Matrika (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Index (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1755-1836), Domašín 4, matrika oddaných
Matrika (1837-1868), Domašín 5, matrika oddaných
Matrika (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Index (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Matrika (1868-1895), Domašín 14, matrika oddaných
Index (1868-1895), Domašín 14, matrika oddaných
Matrika (1894-1921), Vlašim 26, matrika oddaných
Index (1894-1921), Vlašim 26, matrika oddaných
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1755-1830), Domašín 6, matrika zemřelých
Matrika (1832-1878), Domašín 7, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Index (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Matrika (1879-1926), Domašín 16, matrika zemřelých
Index (1879-1926), Domašín 16, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!