část obce Polánka

Identifikace

ICZUJ: 530883
KODCOB: 103811
ID31: 7000
ID32: 7000
GPS: JTSK (Y, X): 717838, 1090154
S-42 (Y, X): 3489541.712, 5507342.777
UTM (Y, X): 489422.3975, 5504999.9860
Šířka/Délka: 49° 41' 50.7218113600", 14° 51' 11.9694508800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POLÁNKA v r. 1869-1930 osada obce Nesperská Lhota v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Nesperská Lhota v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 část obce Nesperská Lhota v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Vlašim v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Polánka

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1787), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1787-1790), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1791-1822), Vlašim 7, matrika narozených
Matrika (1822-1837), Vlašim 11, matrika narozených
Matrika (1838-1859), Vlašim 12, matrika narozených
Matrika (1847-1892), Domašín 13, matrika narozených
Index (1847-1892), Domašín 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Marika (1785-1785), Kondrac 10, matrika oddaných
Matrika (1787-1789), Veliš 4, matrika oddaných
Matrika (1791-1833), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1834-1858), Vlašim 16, matrika oddaných
Matrika (1858-1868), Domašín 5, matrika oddaných
Matrika (1868-1895), Domašín 14, matrika oddaných
Index (1868-1895), Domašín 14, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1787-1789), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1791-1823), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1823-1838), Vlašim 19, matrika zemřelých
Matrika (1839-1861), Vlašim 20, matrika zemřelých
Matrika (1858-1878), Domašín 7, matrika zemřelých
Matrika (1879-1926), Domašín 16, matrika zemřelých
Index (1879-1926), Domašín 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!