část obce Nesperská Lhota

Identifikace

ICZUJ: 530883
KODCOB: 103802
ID31: 6999
ID32: 6999
GPS: JTSK (Y, X): 719596, 1090268
S-42 (Y, X): 3487812.811, 5507003.533
UTM (Y, X): 487694.2000, 5504660.8810
Šířka/Délka: 49° 41' 39.6233555500", 14° 49' 45.7372029500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NESPERSKÁ LHOTA v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Vlašim v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Nesperská Lhota

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

část obce Hradiště (Nesperská Lhota)
část obce Chobot (Nesperská Lhota)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1787-1809), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1810-1845), Veliš 2, matrika narozených
Matrika (1846-1868), Veliš 3, matrika narozených
Matrika (1868-1887), Velíš 7, matrika narozených
Index (1885-1949), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1792-1836), Veliš 4, matrika oddaných
Matrika (1838-1883), Velíš 8, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1788-1837), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1838-1886), Velíš 9, matrika zemřelých
Matrika (1887-1932), Velíš 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!