část obce Domašín

Identifikace

ICZUJ: 530883
KODCOB: 030643
ID31: 6997
ID32: 6997
GPS: JTSK (Y, X): 715889, 1088436
S-42 (Y, X): 3491253.681, 5509297.425
UTM (Y, X): 491133.6686, 5506953.8390
Šířka/Délka: 49° 42' 54.0873069400", 14° 52' 37.2356389000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOMAŠÍN v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Vlašim v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Domašín

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

část obce Vobořilova Lhota za Domašínem(Domašín)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1755-1819), Domašín 1, matrika narozených
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika narozených
Matrika (1820-1834), Domašín 2, matrika narozených
Matrika (1835-1852), Domašín 3, matrika narozených
Matrika (1853-1868), Domašín 11, matrika narozených
Index (1853-1868), Domašín 11, matrika narozených
Matrika (1868-1887), Domašín 12, matrika narozených
Index (1868-1887), Domašín 12, matrika narozených
Matrika (1887-1913), Domašín 15, matrika narozených
Index (1887-1913), Domašín 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1755-1836), Domašín 4, matrika oddaných
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika oddaných
Matrika (1837-1868), Domašín 5, matrika oddaných
Matrika (1868-1895), Domašín 14, matrika oddaných
Index (1868-1895), Domašín 14, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1755-1830), Domašín 6, matrika zemřelých
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika zemřelých
Matrika (1830-1878), Domašín 7, matrika zemřelých
Matrika (1879-1926), Domašín 16, matrika zemřelých
Index (1879-1926), Domašín 16, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1784-1819), Domašín 8, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1784-1830), Domašín 10, index k matrice
Index k matrice oddaných (1784-1837), Domašín 9, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!