část obce Bolina

Identifikace

ICZUJ: 530883
KODCOB: 007200
ID31: 6996
ID32: 6996
GPS: JTSK (Y, X): 710910, 1093024
S-42 (Y, X): 3496782.079, 5505387.670
UTM (Y, X): 496659.8160, 5503045.6760
Šířka/Délka: 49° 40' 47.7416104200", 14° 57' 13.3189346600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOLINA v r. 1869-1890 obec v okr. Benešov, v r. 1900-1910 viz Velká Bolina, v r. 1921-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Vlašim v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Bolina

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

část obce Malá Bolina ( Bolina)
část obce Skalkov (Ovčín,Bolina,Kotyška str.1297)
část obce Skalkovský dvůr(Bolina,Vlašim, Kotyška str.1297)
část obce Skalkovský ovčín(Bolina,Kotyška str.1297)
část obce Šebíř (Bolina)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1787-1804), Zdislavice 1, matrika narozených
Matrika (1805-1824), Zdislavice 2, matrika narozených
Matrika (1825-1842), Zdislavice 3, matrika narozených
Matrika (1838-1859), Vlašim 12, matrika narozených
Matrika (1842-1859), Zdislavice 4, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Zdislavice 12, matrika narozených
Matrika (1880-1900), Zdislavice 16, matrika narozených
Matrika (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Index (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Marika (1784-1799), Kondrac 10, matrika oddaných
Matrika (1789-1804), Zdislavice 6, matrika oddaných
Matrika (1805-1834), Zdislavice 7, matrika oddaných
Matrika (1835-1869), Zdislavice 8, matrika oddaných
Matrika (1870-1925), Zdislavice 17, matrika oddaných
Matrika (1894-1921), Vlašim 26, matrika oddaných
Index (1894-1921), Vlašim 26, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1787-1804), Zdislavice 9, matrika zemřelých
Matrika (1805-1842), Zdislavice 10, matrika zemřelých
Matrika (1842-1865), Zdislavice 11, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!