část obce Veliš

Identifikace

ICZUJ: 530867
KODCOB: 178101
ID31: 6995
ID32: 6995
GPS: JTSK (Y, X): 720413, 1093045
S-42 (Y, X): 3487359.800, 5504144.217
UTM (Y, X): 487241.3737, 5501802.7300
Šířka/Délka: 49° 40' 7.0418453590", 14° 49' 23.4694871000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELIŠ v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Veliš

Nadřazená místa

obec Veliš

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1787), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1787-1806), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1807-1845), Veliš 2, matrika narozených
Židovská kontrolní Matrika (1841-1868), Veliš 6, matrika narozených
Matrika (1846-1868), Veliš 3, matrika narozených
Matrika (1868-1887), Velíš 7, matrika narozených
Index (1885-1949), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Marika (1784-1787), Kondrac 10, matrika oddaných
Matrika (1788-1837), Veliš 4, matrika oddaných
Matrika (1838-1883), Velíš 8, matrika oddaných
Židovská kontrolní Matrika (1849-1855), Veliš 6, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1787), Kondrac 14, matrika zemřelých
Matrika (1787-1837), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1838-1886), Velíš 9, matrika zemřelých
Židovská kontrolní Matrika (1840-1841), Veliš 6, matrika zemřelých
Matrika (1887-1932), Velíš 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!