část obce Sedlečko

Identifikace

ICZUJ: 530867
KODCOB: 178098
ID31: 6994
ID32: 6994
GPS: JTSK (Y, X): 721813, 1093929
S-42 (Y, X): 3486085.027, 5503087.353
UTM (Y, X): 485967.1201, 5500746.2960
Šířka/Délka: 49° 39' 32.7322985000", 14° 48' 20.0334157800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLEČKO v r. 1869-1930 osada obce Veliš v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Veliš v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Veliš v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Sedlečko

Nadřazená místa

obec Veliš

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1786), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1787-1809), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1809-1845), Veliš 2, matrika narozených
Matrika (1868-1887), Velíš 7, matrika narozených
Index (1885-1949), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1789-1829), Veliš 4, matrika oddaných
Matrika (1838-1883), Velíš 8, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1785-1787), Kondrac 14, matrika zemřelých
Matrika (1788-1837), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1838-1886), Velíš 9, matrika zemřelých
Matrika (1887-1932), Velíš 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!