část obce Zbožnice

Identifikace

ICZUJ: 532061
KODCOB: 175978
ID31: 6991
ID32: 6991
GPS: JTSK (Y, X): 731697, 1077391
S-42 (Y, X): 3474154.394, 5518217.991
UTM (Y, X): 474041.3443, 5515870.7710
Šířka/Délka: 49° 47' 41.0318026600", 14° 38' 21.5563486700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZBOŽNICE v r. 1869 osada obce Konopiště v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Konopišť v okr. Benešov, v r. 1900-1950 osada obce Konopiště v okr. Benešov, v r. 1961-1979 část obce Václavice v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Benešov v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Václavice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Zbožnice

Nadřazená místa

obec Václavice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika narozených
Matrika (1708-1718), Benešov 4, matrika narozených
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika (1755-1769), Benešov 27, matrika narozených
Matrika (1755-1781), Benešov 27, matrika narozených
Matrika (1779-1828), Benešov 28, matrika narozených
Matrika (1828-1858), Benešov 29, matrika narozených
Matrika (1842-1863), Václavice 1, matrika narozených
Matrika (1863-1932), Václavice 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 27, matrika oddaných
Matrika (1779-1838), Benešov 28, matrika oddaných
Matrika (1839-1852), Benešov 30, matrika oddaných
Matrika (1842-1890), Václavice 2, matrika oddaných
Matrika (1890-1919), Václavice 7, matrika oddaných
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1755-1791), Benešov 27, matrika zemřelých
Matrika (1779-1838), Benešov 28, matrika zemřelých
Matrika (1839-1852), Benešov 31, matrika zemřelých
Matrika (1842-1879), Václavice 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!