část obce Vatěkov

Identifikace

ICZUJ: 532061
KODCOB: 175960
ID31: 6990
ID32: 6990
GPS: JTSK (Y, X): 732384, 1079026
S-42 (Y, X): 3473683.381, 5516508.014
UTM (Y, X): 473570.5236, 5514161.4910
Šířka/Délka: 49° 46' 45.6128381600", 14° 37' 58.4248748200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VATĚKOV v r. 1869-1979 osada obce Václavice v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Benešov v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Václavice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Vatěkov
část obce Vatikov

Nadřazená místa

obec Václavice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika narozených
Matrika (1719-1736), Benešov 5, matrika narozených
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika (1755-1769), Benešov 27, matrika narozených
Matrika (1755-1781), Benešov 27, matrika narozených
Matrika a Index (1757-1771), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1779-1828), Benešov 28, matrika narozených
Matrika (1828-1858), Benešov 29, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 27, matrika oddaných
Matrika a Index (1763-1787), Benešov 7, matrika oddaných
Matrika (1779-1838), Benešov 28, matrika oddaných
Matrika (1890-1919), Václavice 7, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1755-1791), Benešov 27, matrika zemřelých
Matrika a Index (1762-1779), Benešov 7, matrika zemřelých
Matrika (1779-1838), Benešov 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!