část obce Chrást nad Sázavou

Identifikace

ICZUJ: 530841
KODCOB: 172383
ID31: 6983
ID32: 6983
GPS: JTSK (Y, X): 735653, 1071654
S-42 (Y, X): 3469492.742, 5523398.991
UTM (Y, X): 469381.5905, 5521049.6620
Šířka/Délka: 49° 50' 27.9271564200", 14° 34' 27.0123479400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHRÁST NAD SÁZAVOU v r. 1869 pod názvem Chrast osada obce Krhanice v okr. Karlín, v r. 1880-1890 pod názvem Chrast osada obce Krhanice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 pod názvem Chrást osada obce Krhanice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921 pod názvem Chrást osada obce Krhanice v okr. Jílové, v r. 1930 osada obce Krhanice v okr. Jílové, v r. 1950 osada obce Krhanice v okr. Praha-východ, od r. 1961 část obce Týnec nad Sázavou v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Chrast / Chrást
část obce Chrást nad Sázavou

Nadřazená místa

obec Týnec nad Sázavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika narozených
Matrika (1708-1718), Benešov 4, matrika narozených
Matrika (1722-1782), Týnec nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika nemanželských (1732-1762), Týnec nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika nemanželských (1763-1783), Týnec nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1785-1858), Týnec nad Sázavou 10, matrika narozených
Matrika (1859-1870), Týnec nad Sázavou 13, matrika narozených
Matrika (1871-1889), Týnec nad Sázavou 15, matrika narozených
Matrika (1890-1906), Týnec nad Sázavou 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1722-1762), Týnec nad Sázavou 1, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika oddaných
Matrika (1785-1861), Týnec nad Sázavou 10, matrika oddaných
Matrika (1862-1894), Týnec nad Sázavou 16, matrika oddaných
Matrika (1894-1920), Týnec nad Sázavou 19, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1722-1762), Týnec nad Sázavou 1, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika zemřelých
Matrika (1785-1862), Týnec nad Sázavou 10, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1863-1894), Týnec nad Sázavou 17, matrika zemřelých
Matrika (1894-1927), Týnec nad Sázavou 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!