část obce Třebešice

Identifikace

ICZUJ: 532304
KODCOB: 169650
ID31: 6981
ID32: 6981
GPS: JTSK (Y, X): 718237, 1081364
S-42 (Y, X): 3488015.100, 5516009.290
UTM (Y, X): 487896.4068, 5513662.9700
Šířka/Délka: 49° 46' 31.1252352700", 14° 49' 54.8246055700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TŘEBEŠICE v r. 1869-1910 pod názvem Třeběšice obec v okr. Benešov, v r. 1921-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Divišov v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Třebešice

Nadřazená místa

obec Třebešice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1760), Divišov 2, matrika narozených
Matrika a Index (1758-1792), Chocerady 2, matrika narozených
Matrika (1760-1787), Divišov 8, matrika narozených
Matrika (1787-1804), Třebešice 1, matrika narozených
Matrika (1805-1838), Třebešice 2, matrika narozených
Židovská matrika (1827-1836), Třebešice 7, matrika narozených
Matrika (1831-1881), Třebešice 11, matrika narozených
Židovská kontrolní matrika (1840-1858), Třebešice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1760-1787), Divišov 8, matrika oddaných
Matrika (1787-1804), Třebešice 3, matrika oddaných
Matrika (1805-1857), Třebešice 4, matrika oddaných
Matrika (1870-1925), Zdislavice 17, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1761-1787), Divišov 8, matrika zemřelých
Matrika (1787-1804), Třebešice 5, matrika zemřelých
Matrika (1805-1881), Třebešice 6, matrika zemřelých
Židovská matrika (1829-1837), Třebešice 7, matrika zemřelých
Židovská kontrolní matrika (1845-1858), Třebešice 8, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1787-1880), Třebešice 10, index k matrice
Index k matrice narozených (1787-1881), Třebešice 9, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!