část obce Trhový Štěpánov

Identifikace

ICZUJ: 530816
KODCOB: 168254
ID31: 6980
ID32: 6980
GPS: JTSK (Y, X): 706171, 1090095
S-42 (Y, X): 3501105.340, 5508902.323
UTM (Y, X): 500981.3161, 5506558.8980
Šířka/Délka: 49° 42' 41.5312165600", 15° 0' 49.0011732100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV v r. 1869-1900 pod názvem Štěpánov obec v okr. Benešov, v r. 1910-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Štěpánov
část obce Trhový Štěpánov

Nadřazená místa

obec Trhový Štěpánov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1690-1725), Trhový Štěpánov 1, matrika narozených
Matrika (1726-1774), Trhový Štěpánov 2, matrika narozených
Matrika (1775-1797), Trhový Štěpánov 3, matrika narozených
Matrika (1784-1806), Trhový Štěpánov 4, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1805-1824), Trhový Štěpánov 5, matrika narozených
Matrika (1824-1833), Trhový Štěpánov 8, matrika narozených
Matrika (1833-1845), Trhový Štěpánov 9, matrika narozených
Matrika (1846-1857), Trhový Štěpánov 10, matrika narozených
Matrika (1857-1868), Trhový Štěpánov 11, matrika narozených
Matrika (1868-1882), Trhový Štěpánov 27, matrika narozených
Index (1868-1882), Trhový Štěpánov 27, matrika narozených
Matrika (1882-1902), Trhový Štěpánov 30, matrika narozených
Index (1882-1902), Trhový Štěpánov 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Matrika (1755-1798), Trhový Štěpánov 13, matrika oddaných
Matrika (1784-1806), Trhový Štěpánov 14, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1805-1831), Trhový Štěpánov 15, matrika oddaných
Matrika (1831-1849), Trhový Štěpánov 16, matrika oddaných
Matrika (1848-1864), Trhový Štěpánov 17, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Trhový Štěpánov 31, matrika oddaných
Matrika (1690-1751), Trhový Štěpánov 18, matrika zemřelých
Matrika (1751-1797), Trhový Štěpánov 19, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Trhový Štěpánov 20, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1805-1830), Trhový Štěpánov 21, matrika zemřelých
Matrika (1831-1852), Trhový Štěpánov 22, matrika zemřelých
Matrika (1853-1867), Trhový Štěpánov 23, matrika zemřelých
Matrika (1867-1891), Trhový Štěpánov 28, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1690-1834), Trhový Štěpánov 25, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1690-1835), Trhový Štěpánov 25, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1760-1835), Trhový Štěpánov 25, index k matrice
Index k matrice narozených (1835-1857), Trhový Štěpánov 26, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!