část obce Střechov nad Sázavou

Identifikace

ICZUJ: 530816
KODCOB: 157414
ID31: 6978
ID32: 6978
GPS: JTSK (Y, X): 705741, 1085775
S-42 (Y, X): 3500976.017, 5513242.179
UTM (Y, X): 500852.0459, 5510896.9860
Šířka/Délka: 49° 45' 1.9996627480", 15° 0' 42.5802948700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘECHOV NAD SÁZAVOU v r. 1869-1921 pod názvem Střechov obec v okr. Benešov, v r. 1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Trhový Štěpánov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce mlejn pod Střechovem
část obce Střechov
část obce Střechov
část obce Střechov nad Sázavou

Nadřazená místa

obec Trhový Štěpánov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Soběhrdy 4, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!