část obce Dalkovice

Identifikace

ICZUJ: 530816
KODCOB: 024546
ID31: 6975
ID32: 6975
GPS: JTSK (Y, X): 706485, 1087606
S-42 (Y, X): 3500473.694, 5511330.491
UTM (Y, X): 500349.9271, 5508986.0770
Šířka/Délka: 49° 44' 0.1261541470", 15° 0' 17.4811459100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DALKOVICE v r. 1869-1910 osada obce Střechov v okr. Benešov, v r. 1921-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Trhový Štěpánov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Dalkovice

Nadřazená místa

obec Trhový Štěpánov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1690-1725), Trhový Štěpánov 1, matrika narozených
Matrika (1726-1774), Trhový Štěpánov 2, matrika narozených
Matrika (1775-1797), Trhový Štěpánov 3, matrika narozených
Matrika (1784-1806), Trhový Štěpánov 4, matrika narozených
Matrika (1805-1825), Trhový Štěpánov 5, matrika narozených
Matrika (1825-1845), Trhový Štěpánov 6, matrika narozených
Matrika (1846-1857), Trhový Štěpánov 10, matrika narozených
Matrika (1857-1868), Trhový Štěpánov 11, matrika narozených
Matrika (1868-1882), Trhový Štěpánov 27, matrika narozených
Index (1868-1882), Trhový Štěpánov 27, matrika narozených
Matrika (1882-1902), Trhový Štěpánov 30, matrika narozených
Index (1882-1902), Trhový Štěpánov 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Matrika (1755-1798), Trhový Štěpánov 13, matrika oddaných
Matrika (1784-1806), Trhový Štěpánov 14, matrika oddaných
Matrika (1806-1846), Trhový Štěpánov 15, matrika oddaných
Matrika (1847-1864), Trhový Štěpánov 17, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Trhový Štěpánov 31, matrika oddaných
Matrika (1690-1751), Trhový Štěpánov 18, matrika zemřelých
Matrika (1751-1797), Trhový Štěpánov 19, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Trhový Štěpánov 20, matrika zemřelých
Matrika (1805-1834), Trhový Štěpánov 21, matrika zemřelých
Matrika (1834-1852), Trhový Štěpánov 22, matrika zemřelých
Matrika (1853-1867), Trhový Štěpánov 23, matrika zemřelých
Matrika (1867-1891), Trhový Štěpánov 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!