část obce Soušice

Identifikace

ICZUJ: 530778
KODCOB: 152544
ID31: 6971
ID32: 6971
GPS: JTSK (Y, X): 705876, 1084187
S-42 (Y, X): 3500637.820, 5514799.773
UTM (Y, X): 500513.9867, 5512453.9460
Šířka/Délka: 49° 45' 52.4153299600", 15° 0' 25.6934624200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SOUŠICE v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1989 obec v okr. Benešov, od 1.1.1990 část obce Tichonice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Soušice

Nadřazená místa

obec Tichonice

Podřazená místa

část obce Lipiny
část obce Mlýn na dolíku (Soušice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1658-1669), Kácov 1, matrika narozených
matrika (1669-1691), Kácov 2, matrika narozených
matrika (1692-1714), Kácov 3, matrika narozených
matrika (1700-1700), Kácov 2, matrika narozených
matrika (1706-1714), Kácov 3, matrika narozených
matrika (1715-1727), Kácov 4, matrika narozených
matrika (1715-1736), Kácov 5, matrika narozených
matrika (1727-1762), Kácov 6, matrika narozených
matrika (1762-1784), Kácov 7, matrika narozených
matrika (1762-1784), Kácov 7, matrika narozených
matrika (1784-1812), Kácov 8, matrika narozených
matrika (1805-1830), Kácov 9, matrika narozených
Matrika (1830-1874), f.ř.k., Kácov, 30, matrika narozených
Matrika (1830-1874), f.ř.k., Kácov, 31, matrika narozených
Matrika (1875-1899), f.ř.k., Kácov, 39, matrika narozených
Matrika (1895-1906), f.ř.k., Kácov, 45, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
matrika (1658-1669), Kácov 1, matrika oddaných
matrika (1669-1691), Kácov 2, matrika oddaných
matrika (1692-1714), Kácov 3, matrika oddaných
matrika (1715-1728), Kácov 4, matrika oddaných
matrika (1728-1762), Kácov 6, matrika oddaných
matrika (1763-1784), Kácov 12, matrika oddaných
matrika (1784-1829), Kácov 13, matrika oddaných
matrika (1830-1846), Kácov 14, matrika oddaných
matrika (1847-1874), Kácov 15, matrika oddaných
Matrika (1875-1922), f.ř.k., Kácov, 46, matrika oddaných
matrika (1689-1691), Kácov 2, matrika zemřelých
matrika (1692-1714), Kácov 3, matrika zemřelých
matrika (1700-1700), Kácov 2, matrika zemřelých
matrika (1715-1736), Kácov 5, matrika zemřelých
matrika (1763-1784), Kácov 12, matrika zemřelých
matrika (1784-1816), Kácov 16, matrika zemřelých
matrika (1816-1847), Kácov 17, matrika zemřelých
Matrika (1875-1899), f.ř.k., Kácov, 40, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!