část obce Humenec

Identifikace

ICZUJ: 530760
KODCOB: 166413
ID31: 6963
ID32: 6963
GPS: JTSK (Y, X): 719409, 1079000
S-42 (Y, X): 3486548.580, 5518203.104
UTM (Y, X): 486430.4832, 5515855.8910
Šířka/Délka: 49° 47' 42.0183957100", 14° 48' 41.2538222600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUMENEC v r. 1869 osada obce Teplišovice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Teplíšovice v okr. Benešov, v r. 1900-1910 osada obce Teplejšovice v okr. Benešov, od r. 1921 část obce Teplýšovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Humenec

Nadřazená místa

obec Teplýšovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1705-1758), Chocerady 1, matrika narozených
Matrika (1737-1768), Chocerady 1, matrika narozených
Matrika a Index (1758-1792), Chocerady 2, matrika narozených
Matrika (1785-1804), Kozmice 2, matrika narozených
Matrika (1805-1833), Kozmice 3, matrika narozených
Matrika (1834-1843), Kozmice 4, matrika narozených
Matrika (1844-1854), Kozmice 5, matrika narozených
Matrika (1855-1866), Kozmice 6, matrika narozených
Matrika (1867-1881), Kozmice 16, matrika narozených
Matrika (1882-1900), Kozmice 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1705-1819), Chocerady 7, matrika oddaných
Matrika (1705-1819), Chocerady 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1831), Kozmice 7, matrika oddaných
Matrika (1829-1843), Kozmice 8, matrika oddaných
Matrika (1844-1873), Kozmice 9, matrika oddaných
Matrika (1874-1920), Kozmice 19, matrika oddaných
Matrika (1719-1770), Chocerady 1, matrika zemřelých
Matrika (1771-1837), Chocerady 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1827), Kozmice 10, matrika zemřelých
Matrika (1800-1837), Chocerady 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1829-1857), Kozmice 11, matrika zemřelých
Matrika (1852-1885), Kozmice 18, matrika zemřelých
Matrika (1885-1910), Kozmice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!