část obce Černotice

Identifikace

ICZUJ: 530701
KODCOB: 401561
ID31: 6951
ID32: 6951
GPS: JTSK (Y, X): 739600, 1106700
S-42 (Y, X): 3470087.247, 5488132.682
UTM (Y, X): 469975.8546, 5485797.7140
Šířka/Délka: 49° 31' 26.5942345000", 14° 35' 6.5087953050"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNOTICE v r. 1869-1921 osada obce Libenice v okr. Sedlčany, v r. 1930 osada obce Milhostice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Bonkovice v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Bonkovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Střezimíř v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Černotice
část obce Černovice

Nadřazená místa

obec Střezimíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
Matrika (1683-1706), 3877, matrika narozených
Matrika narozených- N (1701-1739), Miličín 5, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1708-1726), Střezimíř 1, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N nemanž. (1709-1726), Střezimíř 1, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N nemanž. (1727-1759), Střezimíř 2, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1727-1759), Střezimíř 2, matrika narozených
Matrika narozených (1760-1784), Střezimíř 3, matrika narozených
Matrika narozených (1795-1798), Střezimíř 4, matrika narozených
Matrika narozených (1796-1814), Střezimíř 5, matrika narozených
Matrika narozených (1815-1823), Střezimíř 6, matrika narozených
Matrika narozených (1823-1839), Střezimíř 7, matrika narozených
Matrika narozených (1839-1855), Střezimíř 8, matrika narozených
Matrika (1856-1881), Střezimíř 19, matrika narozených
Matrika (1881-1907), Střezimíř 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
Matrika (1703-1706), 3877, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1706-1726), Střezimíř 1, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1727-1759), Střezimíř 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1760-1814), Střezimíř 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1817-1837), Střezimíř 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1839-1875), Střezimíř 11, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých
Matrika (1700-1706), 3877, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1706-1726), Střezimíř 1, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1727-1759), Střezimíř 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1760-1804), Střezimíř 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1805-1833), Střezimíř 13, matrika zemřelých
Matrika (1834-1892), Střezimíř 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!