část obce Svatý Jan

Identifikace

ICZUJ: 530689
KODCOB: 401552
ID31: 6948
ID32: 6948
GPS: JTSK (Y, X): 719400, 1081900
S-42 (Y, X): 3486930.605, 5515328.063
UTM (Y, X): 486812.3532, 5512982.0210
Šířka/Délka: 49° 46' 8.9941443730", 14° 49' 0.7056775480"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVATÝ JAN v r. 1869-1910 osada obce Třeběšice v okr. Benešov, v r. 1921 osada obce Třebešice v okr. Benešov, v r. 1930-1950 osada obce Býkovice v okr. Benešov, v r. 1961-1979 část obce Bořeňovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Struhařov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Svatý Jan

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1837-1838), Třebešice 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1837-1857), Třebešice 4, matrika oddaných
Matrika (1837-1880), Třebešice 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!