část obce Pecínov

= 01.01.2002 () -

Identifikace

ICZUJ: 530689
KODCOB: 415669
ID31: 6944
ID32: 6944
GPS: JTSK (Y, X): 725510, 1083224
S-42 (Y, X): 3481041.089, 5513228.841
UTM (Y, X): 480925.2352, 5510883.6530
Šířka/Délka: 49° 45' 0.4808446020", 14° 44' 6.7619507870"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PECÍNOV v r. 1869 pod názvem Pecinov t. Peclinov osada obce Nová Ves v okr. Benešov, v r. 1880-1910 pod názvem Pecinov osada obce Nová Ves v okr. Benešov, v r. 1921 osada obce Nová Ves v okr. Benešov, v r. 1930-1950 osada obce Pozov v okr. Benešov, v r. 1961-2001 se jako osada neuvádí, od 1.1.2002 část obce Struhařov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Pecínov
část obce Peclinov

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

část obce Pecinov
část obce Pecínov (Struhařov)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika (1708-1718), Benešov 4, matrika narozených
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika a Index (1757-1771), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1771-1808), Benešov 8, matrika narozených
Matrika (1807-1831), Benešov 9, matrika narozených
Matrika (1832-1845), Benešov 10, matrika narozených
Matrika (1846-1858), Benešov 12, matrika narozených
Matrika (1889-1902), Benešov 51, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika a Index (1763-1787), Benešov 7, matrika oddaných
Matrika a Index (1789-1838), Benešov 16, matrika oddaných
Matrika (1838-1852), Benešov 17, matrika oddaných
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika a Index (1762-1779), Benešov 7, matrika zemřelých
Matrika (1779-1838), Benešov 18, matrika zemřelých
Matrika (1839-1852), Benešov 19, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!