část obce Býkovice

Identifikace

ICZUJ: 530689
KODCOB: 008095
ID31: 6938
ID32: 6938
GPS: JTSK (Y, X): 719232, 1082128
S-42 (Y, X): 3487126.560, 5515123.549
UTM (Y, X): 487008.2280, 5512777.5900
Šířka/Délka: 49° 46' 2.3900771270", 14° 49' 10.5226248000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BÝKOVICE v r. 1869 osada obce Bořenovice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Bořeňovice v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Bejkovice osada obce Bořenovice v okr. Benešov, v r. 1921 osada obce Bořeňovice v okr. Benešov, v r. 1930-1950 obec v okr. Benešov, v r. 1961-1979 část obce Bořeňovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Struhařov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Bejkovice
část obce Býkovice

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1760), Divišov 2, matrika narozených
Matrika (1760-1769), Divišov 3, matrika narozených
Matrika (1760-1787), Divišov 8, matrika narozených
Matrika (1786-1804), Třebešice 1, matrika narozených
Matrika (1805-1838), Třebešice 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Divišov 3, matrika oddaných
Matrika (1760-1786), Divišov 8, matrika oddaných
Matrika (1787-1804), Třebešice 3, matrika oddaných
Matrika (1806-1857), Třebešice 4, matrika oddaných
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), Divišov 3, matrika zemřelých
Matrika (1761-1787), Divišov 8, matrika zemřelých
Matrika (1787-1804), Třebešice 5, matrika zemřelých
Matrika (1805-1881), Třebešice 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!