část obce Matějov

Identifikace

ICZUJ: 530573
KODCOB: 401471
ID31: 6891
ID32: 6891
GPS: JTSK (Y, X): 746929, 1100803
S-42 (Y, X): 3462059.641, 5493038.222
UTM (Y, X): 461951.5175, 5490701.2560
Šířka/Délka: 49° 34' 3.7474862840", 14° 28' 25.6654634500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MATĚJOV v r. 1869-1950 osada obce Kvasejovice v okr. Sedlčany, v r. 1961-1979 část obce Kvasejovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Sedlec-Prčice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Matějov

Nadřazená místa

obec Sedlec-Prčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1640-1653), M23SED/ 01, matrika narozených
matrika (1655-1706), M23SED/ 02, matrika narozených
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika narozených
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1720-1732), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1723-1770), M23SED/ 04, matrika narozených
matrika (1724-1770), M23SED/ 04, matrika narozených
matrika (1751-1763), M23SED/ 04, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23SED/ 05, matrika narozených
matrika (1790-1801), M23SED/ 06, matrika narozených
matrika (1800-1807), M23SED/ 07, matrika narozených
matrika (1808-1818), M23SED/ 11, matrika narozených
matrika (1819-1833), M23SED/ 12, matrika narozených
matrika (1834-1854), M23SED/ 13, matrika narozených
matrika (1855-1870), M23SED/ 14, matrika narozených
Matrika (1871-1894), Sedlec 26, matrika narozených
Index (1871-1894), Sedlec 26, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1642-1651), M23SED/ 01, matrika oddaných
matrika (1651-1705), M23SED/ 02, matrika oddaných
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika oddaných
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika oddaných
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
matrika (1722-1770), M23SED/ 04, matrika oddaných
matrika (1771-1789), M23SED/ 05, matrika oddaných
matrika (1790-1801), M23SED/ 15, matrika oddaných
matrika (1800-1807), M23SED/ 16, matrika oddaných
matrika (1808-1854), M23SED/ 18, matrika oddaných
matrika (1844-1862), M23SED/ 19, matrika oddaných
matrika (1863-1883), M23SED/ 20, matrika oddaných
matrika (1640-1653), M23SED/ 01, matrika zemřelých
matrika (1654-1705), M23SED/ 02, matrika zemřelých
matrika (1698-1704), M23 JES / 03, matrika zemřelých
matrika (1706-1729), M23SED/ 03, matrika zemřelých
matrika (1724-1770), M23SED/ 04, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23SED/ 05, matrika zemřelých
matrika (1790-1801), M23SED/ 21, matrika zemřelých
matrika (1801-1807), M23SED/ 22, matrika zemřelých
matrika (1808-1823), M23SED/ 24, matrika zemřelých
matrika (1824-1861), M23SED/ 25, matrika zemřelých
Matrika (1862-1891), Sedlec 29, matrika zemřelých
Index (1862-1891), Sedlec 29, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!