část obce Dojetřice

Identifikace

ICZUJ: 534382
KODCOB: 146188
ID31: 6878
ID32: 6878
GPS: JTSK (Y, X): 713934, 1071547
S-42 (Y, X): 3491019.787, 5526299.302
UTM (Y, X): 490899.8698, 5523948.7930
Šířka/Délka: 49° 52' 4.3659982430", 14° 52' 24.1278078600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOJETŘICE v r. 1869-1921 osada obce Bělokozly v okr. Kutná Hora, v r. 1930 obec v okr. Kutná Hora, v r. 1950-2000 osada obce Sázava v okr. Kutná Hora, od 12.11.2000 část obce Sázava v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Dojetřice

Nadřazená místa

obec Sázava

Podřazená místa

část obce Na Rybníčku (Dojetřice)
část obce pod Hrází
část obce pod hrází

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1715-1760), Sázava 1a, matrika narozených
matrika (1761-1784), Sázava 1b, matrika narozených
matrika (1784-1824), Sázava 2, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
matrika (1824-1840), Sázava 3, matrika narozených
matrika (1841-1856), Sázava 4, matrika narozených
matrika (1857-1871), Sázava 5, matrika narozených
Matrika (1872-1889), f.ř.k. Sázava, 10, matrika narozených
Matrika (1890-1904), f.ř.k., Sázava, 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1784-1840), Sázava 7, matrika oddaných
matrika (1784-1840), Sázava 6, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1872-1920), f.ř.k., Sázava, 13, matrika oddaných
Matrika (1761-1784), f.ř.k., Sázava, 1c, matrika zemřelých
matrika (1761-1784), Sázava 1c, matrika zemřelých
matrika (1784-1840), Sázava 8, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
matrika (1841-1871), Sázava 9, matrika zemřelých
Matrika (1872-1913), f.ř.k., Sázava, 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!