část obce Řimovice

Identifikace

ICZUJ: 532941
KODCOB: 145751
ID31: 6874
ID32: 6874
GPS: JTSK (Y, X): 711435, 1091107
S-42 (Y, X): 3496014.756, 5507221.387
UTM (Y, X): 495892.8052, 5504878.6470
Šířka/Délka: 49° 41' 47.0767291800", 14° 56' 34.9744334100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘIMOVICE v r. 1869-1880 osada obce Pavlovice v okr. Benešov, v r. 1890 pod názvem Římovice obec v okr. Benešov, v r. 1900-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Vlašim v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Řimovice

Nadřazená místa

obec Řimovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Zdislavice 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Marika (1784-1787), Kondrac 10, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1844-1880), Hrádek 7, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!