část obce Radošovice

Identifikace

ICZUJ: 530531
KODCOB: 138541
ID31: 6869
ID32: 6869
GPS: JTSK (Y, X): 716184, 1085477
S-42 (Y, X): 3490580.409, 5512194.181
UTM (Y, X): 490460.6708, 5509849.4150
Šířka/Délka: 49° 44' 27.8091273300", 14° 52' 3.3728206670"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADOŠOVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Radošovice

Nadřazená místa

obec Radošovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1755-1784), Domašín 1, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Radošovice 1, matrika narozených
Matrika (1800-1826), Radošovice 2, matrika narozených
Matrika (1826-1840), Radošovice 3, matrika narozených
Matrika (1841-1848), Radošovice 4, matrika narozených
Matrika (1849-1863), Radošovice 5, matrika narozených
Matrika (1862-1880), Bystřice 26, matrika narozených
Matrika (1863-1877), Radošovice 11, matrika narozených
Matrika (1877-1899), Radošovice 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1755-1784), Domašín 4, matrika oddaných
Matrika (1776-1784), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1784-1796), Radošovice 1, matrika oddaných
Matrika (1800-1858), Radošovice 6, matrika oddaných
Matrika (1859-1888), Radošovice 13, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1755-1784), Domašín 6, matrika zemřelých
Matrika (1759-1784), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Radošovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), Radošovice 7, matrika zemřelých
Matrika (1844-1860), Radošovice 8, matrika zemřelých
Matrika (1860-1877), Radošovice 9, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1784-1877), Radošovice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!