část obce Onšovice

Identifikace

ICZUJ: 530531
KODCOB: 138533
ID31: 6868
ID32: 6868
GPS: JTSK (Y, X): 717429, 1085368
S-42 (Y, X): 3489331.605, 5512142.110
UTM (Y, X): 489212.3756, 5509797.3650
Šířka/Délka: 49° 44' 26.0478040100", 14° 51' 1.0078531360"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ONŠOVICE v r. 1869-1910 pod názvem Vonšovice osada obce Chotýšany v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Chotýšany v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Radošovice v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Radošovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Onšovice
část obce Vonšovice

Nadřazená místa

obec Radošovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika nemanželských (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika (1784- ), Postupice 6, matrika narozených
Matrika (1785-1823), Chotýšany 1, matrika narozených
Matrika (1824-1863), Chotýšany 2, matrika narozených
Matrika (1843-1885), Chotýšany 5, matrika narozených
Matrika (1849-1863), Radošovice 5, matrika narozených
Matrika (1863-1877), Radošovice 11, matrika narozených
Matrika (1877-1899), Radošovice 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1786-1830), Chotýšany 3, matrika oddaných
Matrika (1831-1902), Chotýšany 8, matrika oddaných
Matrika (1859-1888), Radošovice 13, matrika oddaných
Matrika (1863-1892), Dolní Kralovice 38, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika (1746-1784), Postupice 31, matrika zemřelých
Matrika (1784- ), Postupice 32, matrika zemřelých
Matrika (1785-1826), Chotýšany 4, matrika zemřelých
Matrika (1827-1897), Chotýšany 6, matrika zemřelých
Matrika (1844-1860), Radošovice 8, matrika zemřelých
Matrika (1860-1877), Radošovice 9, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!