část obce Lipiny u Radošovic

Identifikace

ICZUJ: 530531
KODCOB: 138525
ID31: 6867
ID32: 6867
GPS: JTSK (Y, X): 714418, 1084975
S-42 (Y, X): 3492267.327, 5512919.266
UTM (Y, X): 492146.9018, 5510574.2050
Šířka/Délka: 49° 44' 51.3655767500", 14° 53' 27.5716379100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIPINY U RADOŠOVIC v r. 1869 pod názvem Radošovské Lipiny osada obce Radošovice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Lipiny osada obce Radošovice v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Lipina u Radošovic osada obce Radošovice v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Radošovice v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Radošovice v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Radošovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Lipina uRadošovic
část obce Lipiny
část obce Lipiny u Radošovic
část obce Radošovské Lipiny

Nadřazená místa

obec Radošovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1849-1863), Radošovice 5, matrika narozených
Matrika (1863-1877), Radošovice 11, matrika narozených
Matrika (1877-1899), Radošovice 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1859-1888), Radošovice 13, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1844-1860), Radošovice 8, matrika zemřelých
Matrika (1860-1877), Radošovice 9, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!