část obce Rabyně

Identifikace

ICZUJ: 530522
KODCOB: 137260
ID31: 6866
ID32: 6866
GPS: JTSK (Y, X): 745895, 1073268
S-42 (Y, X): 3459542.318, 5520480.532
UTM (Y, X): 459435.2182, 5518132.3900
Šířka/Délka: 49° 48' 51.3453720600", 14° 26' 10.1428753200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RABYNĚ v r. 1869-1910 pod názvem Rabín obec v okr. Benešov, v r. 1921-1974 obec v okr. Benešov, 1.7.1974-31.12.1995 obec v okr. Praha-západ, od 1.1.1996 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Rabín
část obce Rabyně

Nadřazená místa

obec Rabyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1701-1750), Slapy 3, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1752-1790), Slapy 4, matrika narozených
Matrika (1803-1829), Výsoký Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1830-1906), Netvořice 34, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1756-1759), Výsoký Újezd 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1833-1913), Netvořice 34, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých
Matrika (1831-1911), Netvořice 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!