část obce Nedvězí

Identifikace

ICZUJ: 530522
KODCOB: 137243
ID31: 6865
ID32: 6865
GPS: JTSK (Y, X): 743864, 1074385
S-42 (Y, X): 3461700.391, 5519633.985
UTM (Y, X): 461592.4126, 5517286.1890
Šířka/Délka: 49° 48' 24.4580136900", 14° 27' 58.3849010000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEDVĚZÍ v r. 1869 osada obce Rabín v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Nedvěží osada obce Rabín v okr. Benešov, v r. 1900-1910 osada obce Rabín v okr. Benešov, v r. 1921-1974 osada obce Rabyně v okr. Benešov, 1.7.1974-31.12.1995 část obce Rabyně v okr. Praha-západ, od 1.1.1996 část obce Rabyně v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Nedvězí
část obce Nedvěží

Nadřazená místa

obec Rabyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1829), Výsoký Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1830-1901), Netvořice 31, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1756-1759), Výsoký Újezd 1, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1830-1896), Netvořice 31, matrika oddaných
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!