část obce Loutí

Identifikace

ICZUJ: 530522
KODCOB: 137227
ID31: 6863
ID32: 6863
GPS: JTSK (Y, X): 744720, 1075307
S-42 (Y, X): 3460970.027, 5518609.408
UTM (Y, X): 460862.3457, 5516262.0280
Šířka/Délka: 49° 47' 51.1276719000", 14° 27' 22.2312693100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOUTÍ v r. 1869-1890 pod názvem Loutě osada obce Rabín v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Loutí t. Loutě osada obce Rabín v okr. Benešov, v r. 1921-1974 osada obce Rabyně v okr. Benešov, 1.7.1974-31.12.1995 část obce Rabyně v okr. Praha-západ, od 1.1.1996 část obce Rabyně v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Loutě
část obce Loutí

Nadřazená místa

obec Rabyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1829), Výsoký Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1830-1895), Netvořice 29, matrika narozených
Matrika (1881-1901), Netvořice 42, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1831-1890), Netvořice 29, matrika oddaných
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 29, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!