část obce Kovářovice

Identifikace

ICZUJ: 538680
KODCOB: 137031
ID31: 6858
ID32: 6858
GPS: JTSK (Y, X): 726925, 1066090
S-42 (Y, X): 3477433.357, 5530040.225
UTM (Y, X): 477318.9723, 5527688.1910
Šířka/Délka: 49° 54' 4.1455271150", 14° 41' 3.0089913160"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOVÁŘOVICE v r. 1869 pod názvem Kovařovice osada obce Pyšely v okr. Karlín, v r. 1880-1890 pod názvem Kovařovice osada obce Zaječice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 osada obce Zaječice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Zaječice v okr. Jílové, v r. 1950 osada obce Zaječice v okr. Říčany, v r. 1961-1995 část obce Pyšely v okr. Praha-východ, od 1.1.1996 část obce Pyšely v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Kovářovice

Nadřazená místa

obec Pyšely

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1678-1720), Pyšely 1, matrika narozených
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Pyšely 3, matrika narozených
Matrika (1784-1795), Pyšely 4, matrika narozených
Matrika (1795-1807), Pyšely 5, matrika narozených
Matrika (1807-1840), Pyšely 6, matrika narozených
Matrika (1841-1856), Pyšely 8, matrika narozených
Matrika (1857-1873), Pyšely 15, matrika narozených
Matrika (1874-1891), Pyšely 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
(1678-1720), Pyšely 1, matrika oddaných
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1795-1841), Pyšely 9, matrika oddaných
Matrika (1842-1864), Pyšely 10, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1678-1717), Pyšely 1, matrika zemřelých
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Matrika (1795-1847), Pyšely 11, matrika zemřelých
Matrika (1848-1873), Pyšely 12, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1841), Pyšely 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!