část obce Vrbětín

Identifikace

ICZUJ: 530450
KODCOB: 401447
ID31: 6844
ID32: 6844
GPS: JTSK (Y, X): 728200, 1087900
S-42 (Y, X): 3478974.768, 5508245.122
UTM (Y, X): 478859.7556, 5505901.9640
Šířka/Délka: 49° 42' 18.9265880200", 14° 42' 24.5154704600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VRBĚTÍN v r. 1869 osada obce Jinošice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1950 osada obce Jinošice v okr. Benešov, v r. 1961-1985 část obce Nová Ves v okr. Benešov, od 1.1.1986 část obce Postupice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Vrbětín

Nadřazená místa

obec Postupice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1688-1724), Bystřice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1737-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1764-1800), Bystřice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1804), Bystřice 5, matrika narozených
Matrika (1805-1827), Bystřice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1826-1835), Ouběnice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1839-1850), Ouběnice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1853-1864), Ouběnice 3, matrika narozených
Matrika (1865-1881), Ouběnice 9, matrika narozených
Index (1865-1881), Ouběnice 9, matrika narozených
Matrika (1882-1907), Oběnice 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika oddaných
Matrika (1750-1770), Bystřice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1797), Bystřice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1812), Bystřice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1820-1840), Ouběnice 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1842-1870), Ouběnice 5, matrika oddaných
Matrika (1874-1922), Oběnice 11, matrika oddaných
Index (1874-1922), Oběnice 11, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika zemřelých
Matrika (1750-1768), Bystřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1769-1800), Bystřice 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), Bystřice 16, matrika zemřelých
Matrika (1813-1837), Bystřice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1822-1849), Ouběnice 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1852-1871), Ouběnice 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!