část obce Lhota Veselka

Identifikace

ICZUJ: 530450
KODCOB: 126241
ID31: 6834
ID32: 6834
GPS: JTSK (Y, X): 720788, 1086713
S-42 (Y, X): 3486173.219, 5510375.993
UTM (Y, X): 486055.2761, 5508031.9670
Šířka/Délka: 49° 43' 28.6507064000", 14° 48' 23.4948546000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHOTA VESELKA v r. 1869 osada obce Chotýšany v okr. Benešov, v r. 1880-1930 osada obce Městečko v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Městečko v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Postupice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Lhota Veselka

Nadřazená místa

obec Postupice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1786-1826), Postupice 19, matrika narozených
Matrika (1838-1849), Postupice 22, matrika narozených
Matrika (1849-1854), Postupice 23, matrika narozených
Matrika (1855-1870), Postupice 24, matrika narozených
Matrika (1870-1886), Postupice 39, matrika narozených
Matrika Matrika (1886-1907), Postupice 41, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1824-1845), Postupice 29, matrika oddaných
Matrika (1846-1854), Postupice 30, matrika oddaných
Matrika (1855-1899), Postupice 40, matrika oddaných
Matrika (1785-1823), Postupice 34, matrika zemřelých
Matrika (1824-1845), Postupice 35, matrika zemřelých
Matrika (1846-1853), Postupice 36, matrika zemřelých
Matrika (1854-1879), Postupice 37, matrika zemřelých
Matrika (1879-1920), Postupice 42, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!