část obce Buchov

Identifikace

ICZUJ: 530450
KODCOB: 401421
ID31: 6829
ID32: 6829
GPS: JTSK (Y, X): 722700, 1090400
S-42 (Y, X): 3484751.274, 5506473.264
UTM (Y, X): 484633.9094, 5504130.8270
Šířka/Délka: 49° 41' 22.2071248900", 14° 47' 13.0541477500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUCHOV v r. 1869-1890 osada obce Čelivo v okr. Benešov, v r. 1900-1910 osada obce Čeliv v okr. Benešov, v r. 1921-1979 osada obce Čelivo v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Postupice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Buchov

Nadřazená místa

obec Postupice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika nemanželských (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika (1784- ), Postupice 6, matrika narozených
Matrika (1785-1786), Postupice 8, matrika narozených
Matrika (1788-1809), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1810-1845), Veliš 2, matrika narozených
Matrika (1846-1868), Veliš 3, matrika narozených
Matrika (1859-1877), Neustupov 22, matrika narozených
Matrika (1868-1887), Velíš 7, matrika narozených
Matrika (1878-1898), Neustupov 23, matrika narozených
Index (1885-1949), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1785-1787), Postupice 28, matrika oddaných
Matrika (1785-1823), Postupice 27, matrika oddaných
Matrika (1789-1837), Veliš 4, matrika oddaných
Matrika (1838-1883), Velíš 8, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika (1746-1784), Postupice 31, matrika zemřelých
Matrika (1784- ), Postupice 32, matrika zemřelých
Matrika (1785-1787), Postupice 33, matrika zemřelých
Matrika (1785-1823), Postupice 34, matrika zemřelých
Matrika (1787-1836), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1838-1886), Velíš 9, matrika zemřelých
Matrika (1879-1920), Postupice 42, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých
Matrika (1887-1932), Velíš 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!